Opfordring til hundeejere.

Opret: 09/03/2015 - 13:28

På generalforsamlingen blev det fremført, at enkelte hundeejere tilsidesatte hensynet til andre beboere, specielt med hensyn til ikke at lade deres hunde forrette deres nødtørft på fortov eller i andres haver, uden at rydde op efter sig.

Bestyrelsen blev opfordret til at lægge en påmindelse om hundeejeres forpligtelser ind på hjemmesiden, og det har vi gjort her. Her kan interesserede hente dels uddrag af opfordring til hundeejere, klippet fra Viborg Kommunes hjemmeside, og dels Hundebekendtgørelsen fra 1969. Dermed håber bestyrelsen at have bragt os et skridt nærmere en fredelig sameksistens mellem hundeejere og ikke-hundeejere.

Hunde på offentlige arealer 

Når du går tur med din hund på offentlige arealer, skal du have styr på den. Vær opmærksom på, at uanset hvor dejlig du synes, at din hund er, kan andre godt være bange for den. Vis derfor hensyn til andre mennesker, når du går tur med din hund.

Du har altid pligt til:

  • enten at holde din hund i snor
  • eller have fuldt herredømme over hunden uden snor. Med fuldt herredømme menes, at andre mennesker ikke på nogen måde må føle sig generet af din hund.
  • at opsamle hundens efterladenskaber og bringe dem til affaldsopsamling.

Det gælder, både du man færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel og på friareal. For store eller aggressive hunde som schæfere, rottweilere, bulldogs mv. gælder skærpede regler om aftenen og natten. De skal holdes i snor fra solnedgang til solopgang, dog mindst fra kl. 18 til kl. 6, se Hundebekendtgørelsen §3 stk.3.

Gode råd

På Skov og Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du færdes med hund i naturen.
Yderligere bestemmelser om hunde findes i følgende love:

  • Hundeloven (kan findes på denne hjemmeside)
  • Naturbeskyttelsesloven 

 

 

See also

03/09/2015 - 13:28