Bestyrelsesmøder

Opret: 11/05/2015 - 11:28

Bestyrelsesmøder bliver afholdt ca. 3-5 gange om året, og datoerne vil blive lagt ud på hjemmesiden her

Materiale eller spørgsmål som du ønsker at bestyrelsen skal tage stilling til bedes fremsendt senest 2 uger før mødet, således at bestyrelsen har mulighed for at rundsende materialet til bestyrelsens medlemmer, og de har tid til at gennemgå det, inden mødet.
Næste mødedato fremgår af sidste bestyrelsesmødereferat.

Referatet fra bestyrelsesmøderne bliver lagt ud på hjemmesiden under "Grundejerforening" som regel en uge efter mødet, men det kan naturligvis forsinkes.

See also

05/11/2015 - 11:28