Kontakt

Kontakt

Martin Lange, K 28
Årsregnskab, budgetopfølgning
Tel.: 39 68 09 50
E-mail: regnskab@holteavlsgaard.dk
 
Poul Juul, K129
Gartner, bygnings- og naboforhold
Tel.: 21 22 02 57
E-mail: gartnerogbygning@holteavlsgaard.dk
Christian Hertz, Ø32
Kontingentbetaling, betalinger.
Tel.: 40 85 81 04
E-mail: kontingent@holteavlsgaard.dk  
eller      kasserer@holteavlsgaard.dk
Søren Bom, K35
Formand; Gartnergruppe; Hjemmeside
Tel.: 51 94 40 43
E-mail: sorenbom@gmail.com