Arkitektur- og Bevaringspolitik

Opret: 06/01/2016 - 23:24
Forslag til Arkitektur- og Bevaringspolitik
Byplanudvalget har på mødet den 1 1 . maj 2016 vedtaget Forslag til Arkitektur- og Bevaringspolitik for Rudersdal Kommune.
For at skabe så godt et grundlag for en fælles Arkitektur- og Bevaringspolitik som muligt, sendes forslaget i en begrænset høring til kommunens bolig- og grundejerforeninger. Hvis der er bemærkninger til politikken, skal de fremsendes skriftligt og være kommunen i hænde inden den 28. iuni 2016.
 
Forslaget til Arkitektur- og Bevaringspolitikken kan ses på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk under fanebladet Høringer og debat. Det skal bemærkes, at politikken kun foreligger i digital form i høringsfasen.
 
Grundejerlauget vil gerne give et samlet høringssvar, og opfordrer derfor medlemmerne til at downloade dokumentet herfra, eller fra Rudersdal Kommunes hjemmesideog sende kommentarer til bestyrelsen senest d.20.6.2016.

See also