Aktivitetsdag: Søndag 27. april 2014

Opret: 09/03/2015 - 13:38
Arbejdsdag

22 deltagere i Grundejerlaugets aktivitetsdag: Søndag 27. april 2014

Søndag den 27. april bød på det skønneste forårsvejr med strålende solskin og 19 grader. I dette dejlige forårsvejr var vi 22, der hyggede os sammen og efter bedste evne løste forskellige opgaver her på vores store, dejlige fælles naturareal og på legepladsen.
 
Vi har i alt 50.639 m2 fællesareal - overvejende naturareal - omkring klyngehusene og 7.310 m2 lidt mere ”kulurpræget” fællesareal med en flot legeplads midt villa området, så der er jo god plads  – og mange opgaver at tage fat på.
 
Alle deltagerne havde mulighed for at melde sig til de opgaver, de ”brændte” mest for – og gerne  i deres ”egen” klynge – og sammen med deres nærmeste naboer. Det gav høj motivation og hyggeligt fællesskab og alle gik til opgaverne med godt humør.
 

Dagen blev gennemført efter følgende program

10.00    Morgenparole på engen mellem Ørnebakken 62 og Kikhanebakken 143.
11.30    Formiddagskaffe / øl og vand – serveret af gartner og naturplejegruppen
14.00    Frokost med sandwich, vin, øl og vand - serveret af gartner og naturplejegruppen
 
Deltagerne i aktivitetsdagen valgte at arbejde med følgende opgaver:
 

1. Forårsklargøring af stier og trapper fra klyngerne og ned mod rideskolen og engen. Det værste mos blev skrabt af fliserne og jord, visne grene, blade m.v. langs kanterne blev revet sammen i bunker neden for trapperne. (Bunkerne er senere blevet kørt væk af gartneren).

Det har givet fine stier og trapper i de fleste klynger, men desværre kunne vi ikke nå dem alle, og de fleste deltagere prioriterede naturligt nok ”egne” klynger højest.

 
Er der klynger, der ikke var repræsenteret på aktivitetsdagen og som gerne efterfølgende vil tage en lille tørn med klyngens stier og trapper, sørger Gartner og naturplejegruppen naturligvis for bortkørsel af jord-, blade- og grenbunker. 
 
2. Fældning af ”invasive” træer i randbeplantningen / rosenbeplantningen langs ”slugterne”, så disse træer ikke når at blive så store, at de ødelægger bundbeplantningen og give skyggegener for de tilgrænsende huse.
 
Renovering af forsømte vildrosebeplantninger ved klyngehusgavlene. Roserne beskæres efter faglig korrekt vejledning. Herefter fjernes ukrudt og der udlægges 10 – 15 cm. flis som bunddække, så brændenælder og andet ukrudt ikke vokser op og ”kvæler” roserne.
 
4. Renovering og maling af legepladsens udstyr, borde og bænke
 
Det var opgaver, der kunne give sved på panden og en god appetit til den afsluttende frokost, der bød på lækre sandwich med tilhørende vin, øl og vand, serveret med hyggelig ”skovtursstemning” på ”brændepladsen” på engen ud for klynge E.
 
Det var en hyggelig og meget vellykket dag, som vil blive gentaget – måske allerede til efteråret – men i hvert fald senest til næste forår. Gartner og naturplejegruppen vil gerne sige tak til alle Jer, der var med til at gøre aktivitetsdagen både hyggelig og nyttig.
 
Og til alle Jer, der ikke nåede at være med denne gang vil vi sige at vi savnede Jer og at vi glæder os til at se Jer næste gang. Husk på at formålet med aktivitetsdagen også er at udvikle og pleje et godt naboskab.
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Gartner og Naturplejegruppen
Anne Bundgaard