Generalforsamling 2020 nu med beretninger

Opret: 01/28/2020 - 22:38
Foto affaldssortering Rudersdal Kommune
Tak for et velafholdt 49. ordinære generalforsamling
 
Vi havde fint besøg af kommunen, som orienterede om den nye affaldsordning
 
Mødet blev afholdt
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.30
Mariehøjcentret, Per Kirkeby salen (M3)
 
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent:
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 
4. Forslag til budget og kontingent for 2020 
5. Vedtagelse af regnskab for 2019 og budget og kontingent for 2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
 
Læs den fulde dagsorden og bilag i nedenstående dokumenter. 
 
 
Vel mødt 
 
Pbv.
Søren Bom
Formand
 

See also