Information vedrørende legeplads

Opret: 09/03/2015 - 14:54

Diverse information relevant for etablering og brug af legeplads.

Legepladsen er ny-indrettet i 2011.

Den er etableret med fald-sand og godkendte legeredskaber, og vi håber at beboerne også fremover vil anvende den flittigt med børn og børnebørn, og at hundeejere vil respektere at hundeefterladenskaber ikke er det, børnefamilier allerhelst ser i børnenes tøj.

Vi håber at hundeejere vil respektere anvisningen om at hunde skal føres i snor, og ikke må benytte området som toilet.

Byggegodkendelse, Ibrugtagningstilladelse of cetifikat for faldsand kan downloades nedenfor.

See also