Nyttige links

Her bestræber vi os på at liste adressser på hjemmesider relevant for beboerne i Holte Avlsgaard Grundejerforening.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til links, vi bør indsætte her, eller der er lniks, der ikke længere funkgerer korrekt.

Rudersdal kommune forside:
www.rudersdal.dk

Selvbetjening ved kommunen:
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/Selvbetjening.aspx

Affald:
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Affald/Husholdningsaffald.aspx

Haveaffald:
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Affald/Haveaffald.aspx

Storskrald:
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Affald/Storskrald.aspx

Nye regler for postkassernes placering:
http://www.postloven.dk/index.php/vejledning/

Fejl på vejbelysningen:
kundecenter@dongenergy.dk

Skadedyrsbekæmpelse:
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Skadedyr.aspx

Anmeld rotter:
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Skadedyr/Rotter/Rotteanmeldelse.aspx

Flytning:
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/Personlige_forhold/Flytning.aspx

Bibliotek:
http://www.rudersdalbibliotekerne.dk/forside

Kraks telefonbog:
http://www.krak.dk/person/

IT&Telestyrelsens hjemmeside om radio- og TV-støj:
http://www.itst.dk/udstyr-og-apparater/stoj-og-forstyrrelser

Skorstensfejeren:
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/El_vand_varme_kloak/Varme/Skorstensfejer.aspx

Det krimnalpræventive Råd:
http://www.dkr.dk/