Gartner og Naturplejegruppens arbejds- og aktivitetsdag

Opret: 04/20/2016 - 21:00

Det må da meget gerne være nyttigt  –  men det skal altså være hyggeligt !

Gartner og Naturplejegruppens arbejds- og aktivitetsdag afholdes i år 
lørdag den 30. april  2016 kl. 09.00 – 13.00.
Vi mødes på brændepladsen på engen  ud for Kikhanebakken  137 – 139.
 
Arrangementet er for alle – unge og ældre – og også for dem, der kun vil hyggesnakke, drikke kaffe og give gode råd. Efter vel udført gerning – afbrudt af formiddagskaffe kl. 11.00 – slutter vi af på brændepladsen kl. 13.00 med sandwich med tilhørende drikkevarer
 
Vi vil denne gang koncentrere os om følgende opgaver:
  1. Udlægning af flis på de områder, hvor gartneren har klippet roserne ned. Gartneren lægger flis i depoter rundt omkring. Vi lægger flis ud for at holde brændenælder og
  2. andet ukrudt nede indtil roserne igen bliver store og dækkende.
  3. Pensling af nye stubbe og stød med ufortyndet ”Roundup” (en opgave for dem, der tør)
  4. Andre opgaver, som man selv synes er vigtige ‐ og som forbedrer vores område.
 
Bemærk: Grenaffald – også grene du selv har klippet ned i din egen lille have / nærområde ‐ samles i bunker, som gartneren derefter fjerner i ugen efter den 2. Maj.
 
--------------------------------------
 
Tilmelding til Post.juul@gmail.com eller 21 22 02 57 senest torsdag den 28. April kl. 18.00
 
Med venlig hilsen – og på gensyn – medbring gerne en greb til flis, bladrive, ørnenæb, arbejdshandsker, trillebør m.v.
 
Gartner og Naturplejegruppen
Poul Juul / Jørn Ohm / Søren Bom