Foreningsinformation

Fælles indsats mod mosegrise

Opret: 02/28/2020 - 08:43
Haver fra oven

Det kan derfor anbefales, at du går sammen med dine naboer, hvis du vil bekæmpe mosegrise mest effektivt.

Lone Gregersen fra K8 har derfor taget initiativ til at gå sammen om indsatsen her i foråret.

Så hvis du er interesseret i at gå med et evt. privat indkøb af skadedyrsbekæmpelse, så skriv til post@lonegregersen.dk

Læs mere om bekæmpelse af mosegrise på BOLIUS hjemmeside: https://www.bolius.dk/mosegris-16828

 

 

Generalforsamling 2020 nu med beretninger

Opret: 01/28/2020 - 22:38
Foto affaldssortering Rudersdal Kommune
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent:
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 
4. Forslag til budget og kontingent for 2020 
5. Vedtagelse af regnskab for 2019 og budget og kontingent for 2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
 
Læs den fulde dagsorden og bilag i nedenstående dokumenter. 

Fastelavn 2020

Opret: 01/28/2020 - 22:24
Tøndeslagning
Vi sørger for fastelavnsboller, kaffe og slikposer osv.
 
Der vil være en tønde til de store og de små børn.
 
Tilmelding sker til sorenbom@gmail.com eller pietphc@gmail.com senest torsdag d. 20 februar.  Angiv gerne både antal voksne og børn.
 
Vel mødt,
Søren, K35, og Piet, Ø31

Generalforsamling 2020

Opret: 12/03/2019 - 08:37
indgang til Mariehøj centret

Medlemsforslag bedes sendt senest d. 31. januar 2019 1. januar 2020 til formand Søren Bom: sorenbom@gmail.com eller lægges i postkassen Kikhanebakken 35.

OBS: Medlemsforslag skal ifølge vedtægterne været sendt til bestyrelsen inden 1. januar 2020. De forslag, som er sendt til bestyrelsen frem til 31. januar 2020, vil blive taget op under eventuelt på generalforsamlingen.

Vi beklager fejlen - men vi skal nok få behandlet de forslag/ideer, som I måtte ønske.

Vel mødt

Bestyrelsen

Generalforsamling 2019 - Referat, dagsorden og bilag

Opret: 02/03/2019 - 10:23
indgang til Mariehøj centret
Spændende indlæg om hjertestarterne:
Tak til Kenneth Vinzent, Ørnebakken 70 for at holde et indlæg om de nye hjertestarteres funktion og brug. Kenneth, der er uddannet brandmand, har instruktør uddannelse på området og han har venligst indvilget i at påtage sig opgaven som kontaktperson / ansvarlig for Grundejerlaugets hjertestarterne.
 
Læs mere på www.hjertestarter.dk og tilmeld dig gerne som hjerteløber.
 
 
 

Klyngehusene tildeles Rudersdal Arkitekturpris

Opret: 12/19/2017 - 10:44
Foto af Jørn, Poul og Martin med hæderspris

“Vi er selvfølgelig meget glade for prisen. Det er utrolig beærende og et skulderklap, som vi sætter stor pris på,” fortæller Poul Juul i forbindelse med prisoverækkelsen. Poul har har været den primære drivkraft bag udarbejdelsen af pjecen med støtte fra bestyrelsens klyngemedlemmer, men flere har bidraget:

“Vi har faktisk mødt rigtig meget velvilje i det her projekt. Folk vil gerne være med til at sikre helhedsindtrykket, men har bare ikke vidst, hvad de skulle sige til håndværkere eller selv bruge af materialer. Det ved de nu.”

Så kører bussen igen ...

Opret: 08/06/2017 - 14:13

Fra søndag 6. august 2017 er der igen busstop på Egebækvej ud for Kikhanebakken og ved børnehaven.  

Linje 193 har fået ny køreplan. Linjen kører som hidtil fra Holte St. til Øverødvej, men herfra til højre ad Attemosevej, Egebækvej, Malmbergsvej, Langhaven og videre ad normal rute.

Det betyder, at stoppestederne på Øverødvej (Gammel Holtegaard, Gammel Holte Gade og Helsingørmotorvejen) ikke bliver betjent.

Sider

Abonnér på Foreningsinformation