Foreningsinformation

Generalforsamling 2019 - Referat, dagsorden og bilag

Opret: 02/03/2019 - 10:23
indgang til Mariehøj centret
Spændende indlæg om hjertestarterne:
Tak til Kenneth Vinzent, Ørnebakken 70 for at holde et indlæg om de nye hjertestarteres funktion og brug. Kenneth, der er uddannet brandmand, har instruktør uddannelse på området og han har venligst indvilget i at påtage sig opgaven som kontaktperson / ansvarlig for Grundejerlaugets hjertestarterne.
 
Læs mere på www.hjertestarter.dk og tilmeld dig gerne som hjerteløber.
 
 
 

Klyngehusene tildeles Rudersdal Arkitekturpris

Opret: 12/19/2017 - 10:44
Foto af Jørn, Poul og Martin med hæderspris

“Vi er selvfølgelig meget glade for prisen. Det er utrolig beærende og et skulderklap, som vi sætter stor pris på,” fortæller Poul Juul i forbindelse med prisoverækkelsen. Poul har har været den primære drivkraft bag udarbejdelsen af pjecen med støtte fra bestyrelsens klyngemedlemmer, men flere har bidraget:

“Vi har faktisk mødt rigtig meget velvilje i det her projekt. Folk vil gerne være med til at sikre helhedsindtrykket, men har bare ikke vidst, hvad de skulle sige til håndværkere eller selv bruge af materialer. Det ved de nu.”

Så kører bussen igen ...

Opret: 08/06/2017 - 14:13

Fra søndag 6. august 2017 er der igen busstop på Egebækvej ud for Kikhanebakken og ved børnehaven.  

Linje 193 har fået ny køreplan. Linjen kører som hidtil fra Holte St. til Øverødvej, men herfra til højre ad Attemosevej, Egebækvej, Malmbergsvej, Langhaven og videre ad normal rute.

Det betyder, at stoppestederne på Øverødvej (Gammel Holtegaard, Gammel Holte Gade og Helsingørmotorvejen) ikke bliver betjent.

Generalforsamling 2017

Opret: 01/04/2017 - 21:09

Dagsordenen er foreløbig, fordi vores regnskab endnu ikke er revideret. Når det reviderede regnskab foreligger, lægger vi den endelige indkaldelse med regnskab, inklusiv kapitalkonti her på siden. Alle andre punkter, inklusiv tid og sted, er endelige.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Bygger du om eller bygger du nyt?

Opret: 12/13/2016 - 21:13

Bygningsreglementets krav sikrer, at du vælger energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger, når du laver ændringer på dit hus. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer. Du skal også være opmærksom på din kommunes lokalplan. Kommunen kan have særlige bestemmelser – f.eks. til tagbelægningen eller hvor stor en procentdel af grunden, der må bebygges.

Hvem har ansvaret for, at byggeriet overholder reglerne?

Sider

Abonnér på Foreningsinformation