Gartner, bygnings- og naboforhold

Bevaring af klyngehusenes helhedspræg er en en fælles opgave

Opret: 01/03/2018 - 08:31

Det er ejerne, der tager initiativet, når et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde skal udføres. Derfor er det vigtigt at ejerne har både et godt kendskab til - og respekt for de rammer, der gælder i den sammenhæng. Det er nødvendigt for at man som ejer kan tage medansvar for den fælles helhed, som det enkelte hus er en del af.

Læs mere i vores bevaringsfolder - som i øvrigt er blevet hædret med Rudersdal Kommunes Arkitekturpris.

Invitation til Naturplejedagen 6. maj kl. 9

Opret: 04/29/2017 - 19:49
Snerleskud
Vi mødes på brændepladsen på engen ud for Kikhanebakken 137 – 139. (klynge E)
 
Arrangementet er for alle – unge og ældre – og også for dem, der kun synes de har energi til at hyggesnakke, drikke kaffe og give gode råd. Efter vel udført gerning – afbrudt af formiddagskaffe kl. 11.00 – slutter vi af på brændepladsen kl. 13.00 med sandwich med tilhørende drikkevarer.
 
Vi vil denne gang koncentrere os om følgende opgaver:
 

Gartner ekskursion - i år med landskabsarkitekt

Opret: 04/09/2017 - 11:38

Vi mødes kl. 10.00 på plænen ud for Kikhanebakken 45, for sammen at gå igennem nogle af de mange spændende opgaver, som er planlagt i sæsonen. I år har vi også landskabsarkitekt Anna Gerd Ellerbæk fra Attemosegaard med på turen. 

For planlægningens skyld - så meld tilbage, hvis I vil deltage til Poul Juul, Kikhanebakken 129 eller på: post.juul@gmail.com senest kl. 16.00 den 20. april 2017.

Flid og flis på naturplejdagen 30. april 2016

Opret: 05/19/2016 - 20:09

I år havde gartnergruppen erklæret krig mod ukrudt og småtræer i slugterne og langs endefacaderne, hvor vores gartner havde udlagt flis i bunker rundt ved stierne. På forhånd en stor opgave - men ideen med at holde et fokus og en god plan for hver klynge bar frugt. Fire gode timer med en enkelt pause fløj afsted - og resultatet var ganske enkelt fantastisk. Snerlen, brændenælderne og de spirende skvalderkål blev taget med hård hånd og der blev udlagt store mængder flis, som virkelig gav et stort løft og en dejlig forskønnelse.

Sider

Abonnér på Gartner, bygnings- og naboforhold