Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020 nu med beretninger

Opret: 01/28/2020 - 22:38
Foto affaldssortering Rudersdal Kommune
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent:
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 
4. Forslag til budget og kontingent for 2020 
5. Vedtagelse af regnskab for 2019 og budget og kontingent for 2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
 
Læs den fulde dagsorden og bilag i nedenstående dokumenter. 

Referat og indkaldelse på papir

Opret: 09/03/2015 - 10:55

For medlemmer, der ikke er så fortrolige med anvendelsen af hjemmesiden og derfor fortsat ønsker at få indkaldelse og generalforsamlingsreferatet leveret i postkassen på papir, kan skabelonen nedenfor hentes, printes ud, udfyldes og leveres til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Skabelonen kan tillige afhentes hos en af bestyrelsesmedlemmerne, der vil printe den ud på forlangende.

Bestyrelsen vil herefter registrere ønsket og levere kvitteringen tilbage som bekræftelse.

Fuldmagt

Opret: 09/03/2015 - 10:48

Der er ikke nogen formkrav til fuldmagten, men vi anbefaler at anvende den skabelon, der kan downloades herfra i pdf-format. Derved sikrer man sig, at den indeholder tilstrækkelig information.

Husk, at:

  • medmindre fuldmagten indeholder begrænsninger til fuldmagtshaveren, er denne frit stillet til at stemme som fuldmagtshaveren ønsker det.
  • vedtægternes §4 begrænser antallet af fuldmagter til 2 stk. pr. deltager (pr. hus).
Abonnér på Generalforsamlinger