Information vedrørende veje

Brug af Vejareal - råden over vej.

Opret: 09/03/2015 - 15:03

Brug af vejareal - råden over vej I folderen samt ansøgningsblanket, som kan downloades til højre herfor, kan I læse mere om de regler og retningslinjer, der gælder for brug af fortov, kørebane mv. på offentlige og private fællesveje. Folder samt ansøgningsblanket til brug af vejreal kan desuden ses på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk under Borgerservice og følgende sti: By og bolig, Veje, Brug af vejareal - råden over vej.

Ønskes folderen på tryk kan de fås på biblioteket samt hos Borgerservice på Holte Rådhus.

Abonnér på Information vedrørende veje