Opslagstavlen

Gartner og Naturplejegruppens arbejds- og aktivitetsdag

Opret: 04/20/2016 - 21:00
Gartner og Naturplejegruppens arbejds- og aktivitetsdag afholdes i år 
lørdag den 30. april  2016 kl. 09.00 – 13.00.
Vi mødes på brændepladsen på engen  ud for Kikhanebakken  137 – 139.
 
Arrangementet er for alle – unge og ældre – og også for dem, der kun vil hyggesnakke, drikke kaffe og give gode råd. Efter vel udført gerning – afbrudt af formiddagskaffe kl. 11.00 – slutter vi af på brændepladsen kl. 13.00 med sandwich med tilhørende drikkevarer
 
Vi vil denne gang koncentrere os om følgende opgaver:

Du er nu på vores ny hjemmeside

Opret: 11/25/2015 - 23:04

Ny hjemmeside

Det er en glæde for bestyrelsen at meddele at vores hjemmeside har fået en opdatering.

Den gamle hjemmeside gav os efterhånden mange problemer, bl.a. kunne vi ikke sende nyhedsbreve ud til alle. Når vi klagede til host’en, svarede de at vi skulle opdatere, og den platform, vi anvendte, ville snart blive lukket.

Den gamle side kunne ikke umiddelbart overføres (bagud kompatibel er åbenbart et fremmedord i EDB-branchen), så hjemmesiden skulle under alle omstændigheder skrives forfra. Det gav os skubbet til en helt ny hjemmeside.

Brug af Vejareal - råden over vej.

Opret: 09/03/2015 - 15:03

Brug af vejareal - råden over vej I folderen samt ansøgningsblanket, som kan downloades til højre herfor, kan I læse mere om de regler og retningslinjer, der gælder for brug af fortov, kørebane mv. på offentlige og private fællesveje. Folder samt ansøgningsblanket til brug af vejreal kan desuden ses på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk under Borgerservice og følgende sti: By og bolig, Veje, Brug af vejareal - råden over vej.

Ønskes folderen på tryk kan de fås på biblioteket samt hos Borgerservice på Holte Rådhus.

Information vedrørende legeplads

Opret: 09/03/2015 - 14:54

Legepladsen er ny-indrettet i 2011.

Den er etableret med fald-sand og godkendte legeredskaber, og vi håber at beboerne også fremover vil anvende den flittigt med børn og børnebørn, og at hundeejere vil respektere at hundeefterladenskaber ikke er det, børnefamilier allerhelst ser i børnenes tøj.

Vi håber at hundeejere vil respektere anvisningen om at hunde skal føres i snor, og ikke må benytte området som toilet.

Byggegodkendelse, Ibrugtagningstilladelse of cetifikat for faldsand kan downloades nedenfor.

Opfordring til hundeejere.

Opret: 09/03/2015 - 13:28

Bestyrelsen blev opfordret til at lægge en påmindelse om hundeejeres forpligtelser ind på hjemmesiden, og det har vi gjort her. Her kan interesserede hente dels uddrag af opfordring til hundeejere, klippet fra Viborg Kommunes hjemmeside, og dels Hundebekendtgørelsen fra 1969. Dermed håber bestyrelsen at have bragt os et skridt nærmere en fredelig sameksistens mellem hundeejere og ikke-hundeejere.

Området er forsynet med internettilslutning og Radio- TV signal fra TDC-selskabet YouSee.

Opret: 09/03/2015 - 11:43
YouSee har i samarbejde med Dansk Kabel TV og CR Electric installeret bredbånd i vores bebyggelse, og alle, der har tilmeldt sig, burde nu have det signal, de forventer.
 
Grundejerforeningen har ikke andel i driften, og eventuelle fejlmeddelelser skal rettes direkte til YouSee (se nedenfor), ligesom Grundejerforeningen ikke er økonomisk involveret i hverken tilslutning eller drift heraf.
 

Fyr fornuftigt

Opret: 09/03/2015 - 10:58

Sådan får du styr på din brændeovn

Når du fyrer korrekt, minimerer du luftforureningen. Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet fire enkle råd om korrekt fyring:

Abonnér på Opslagstavlen