Vedligehold af stikveje

Vedligehold af vores private fællesveje er nu overdraget til kommunen.

Opret: 09/03/2015 - 13:44

Efter kommunens istandsættelse af vores private fællesveje i 2014, er vedligehold nu overdraget til kommunen efter deres serviceordning B.

Omkostningerne bliver kr. 404,- /hus /år (2015) for vejvedligehold. Disse opkræves fra og med 2015 over ejendomsskatten.

Kommunens arbejde er specificeres i dokumenterne, som kan downloades her nedenfor, eller kan ses på kommunens hjemmeside.

Vær venligst opmærksom på at fortove i parcelhusområdet skal vedligeholdes og sneryddes af lodsejeren.

 

Abonnér på Vedligehold af stikveje