Området er forsynet med internettilslutning og Radio- TV signal fra TDC-selskabet YouSee.

Opret: 09/03/2015 - 11:43

Området er forsynet med internettilslutning og Radio- TV signal fra TDC-selskabet YouSee.
Grundejerforeningen har giver YouSee tilladelse til at etablere kabelsystemet på grundejerforeningens grund, og tilbyde beboerne diverse kabeltilslutninger sammen med andre tilbud, f.eks. mobiltelefon.

YouSee har i samarbejde med Dansk Kabel TV og CR Electric installeret bredbånd i vores bebyggelse, og alle, der har tilmeldt sig, burde nu have det signal, de forventer.
 
Grundejerforeningen har ikke andel i driften, og eventuelle fejlmeddelelser skal rettes direkte til YouSee (se nedenfor), ligesom Grundejerforeningen ikke er økonomisk involveret i hverken tilslutning eller drift heraf.
 
Hvis der er tvivlspørgsmål om signalkvalitet, programvalg, leverancer etc., skal henvendelse rettes til:
 
YouSee,
ved Christian Liimkilde
Teglholmsgade 1
0900 København C
 
Tlf:            +45 66 64 62 75
Fax:           +45 32 84 68 74
Mobil:          +45 40 35 24 87
E-mail:        clim@yousee.dk
Web:          yousee.dk
 
Hvis der er problemer med det elektriske, installationer, kabelføring, dåser etc., skal der tages kontakt til:
 
Dansk Kabel TV
ved Jan Erik LArsen
Teglholmsgade 1
0900 København C.
 
Tlf.: +45 43 32 47 68
Mobil.: +45 40 10 79 93
Web:danskkabeltv.dk
 
Hvis I er i tvivl, så tag kontakt til YouSee først